top of page

הבלוג שלי


בקליניקה אני אוהבת לתת את שעון החול כמטאפורה. מטאפורה על נקודת המבט שלנו בחיים.


בדיוק כמו בשעון החול, יש את הגרגירים שכבר ירדו שזה העבר שלנו. עליו אין לנו כבר שליטה. זהו. נגמר. עבר. יש את הגרגירים שטרם ירדו שזה העתיד שלנו. גם עליו, בואו נודה, השליטה שלנו די מוגבלת. ויש את הגרגר הזה שעכשיו, בדיוק עכשיו,

עובר בשעון החול שלנו, שזה ההווה. הכאן ועכשיו.

המציאות שלנו כרגע. שעליה יש לנו, כביכול, את הכי הרבה שליטה. חשוב שנשים לב כשהראש שלנו טרוד במחשבות מזיקות ומדאיגות, ברוב המקרים אלה לא יהיו מחשבות על ההווה, אלא מחשבות על העתיד. מחשבות עתידיות של חוסר ודאות במקרה הטוב, ושל תרחישי עתיד קטסטרופליים וסרטי אימה, במקרה הפחות טוב. מחשבות על העבר, לעומת זאת, מייצרות אצלנו במקרים רבים, רגשי אשם וחרטה. כך שגם העיסוק בעבר וגם בתרחישי אימה עתידיים, זה לא דבר שמקדם אותנו. אנחנו כל כך עסוקים בגרגירים האחרים ששוכחים לחיות את הגרגר הזה הקטן. את הכאן ועכשיו שלנו.


אז מה עושים? חיים את הגרגר. מתאמנים בחשיבה של כאן ועכשיו, זה מייצר פחות דרמות, פחות כאב והרבה פחות סבל. וכך תוך כדי התהליך אנחנו מבינים שבעצם העבר לא יכול להשפיע על העתיד שלי, רק ההווה יכול להשפיע על העתיד שלי. וכמה שהתובנה הזאת משחררת...

זה עובד גם עם ילדים וגם עם מבוגרים. תנסו את זה בבית. או איתי בקליניקה.


שירלי סיטון – מטפלת בחרדות ומצבי משבר li-CBT – ילדים, בני נוער ומבוגרים. 052-6255567

Comments


להתיידד עם החרדה

bottom of page